W zależności od rodzaju terenu i skali występującego problemu, stosujemy różne techniki wycinki drzew i krzewów.

Naszą specjalnością jest metoda alpinistyczna, która stosowana jest w najtrudniejszych przypadkach i w miejscach trudno dostępnych.

  • Usuwamy drzewa zawieszone na liniach energetycznych, budynkach oraz wszelkie skutki wichur.

Podejmujemy szeroki zakres działań formalno-prawnych, które wymagane są w niektórych przypadkach związanych z wycinką drzew:

  • przygotowujemy wnioski dotyczące uzyskania pozwolenia na wycinkę;
  • sporządzamy dokumentację niezbędną do przeprowadzenia inwentaryzacji drzew;
  • uzgadniamy wycinkę z administratorami dróg i linii energetycznych – również w przypadku konieczności wyłączenia linii lub drogi z użytkowania;
  • przygotowujemy opinie dendrologiczne.