Składamy wyrazy uznania za szybką i profesjonalną realizację zleconego w trybie awaryjnym zadania. (…) jesteście Państwo rzetelnym, dyspozycyjnym i godnym polecenia Partnerem.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne - południe
zobacz referencje zobacz referencje

Zaangażowanie wykazane zwłaszcza w tak trudnych warunkach pogodowych potwierdzają, że jesteście Państwo rzetelnym i godnym polecenia Partnerem.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne - południe
zobacz referencje zobacz referencje

Firma wykazała się bardzo dobrą organizacją pracy oraz dużym doświadczeniem w wykonywaniu prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni na terenach administrowanych przez CPR-Inwestor S.A.

Centrum Projektów Regionalnych - Inwestor
zobacz referencje zobacz referencje

Wszystkie roboty związane z wycinką drzew pod liniami NN na terenie KZSiL Bujaków, KZSiL Wielopole i KZSiL Tarnów wykonywane były na wysokim poziomie i zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne - południe
zobacz referencje zobacz referencje

W zakresie wykonywania prac związanych z wycinką drzew i krzewów pod liniami NN, firma wykazywała się zawsze wysokim profesjonalizmem, dyspozycyjnością oraz terminowością realizacji prac.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne - oddział Katowice
zobacz referencje zobacz referencje

Roboty związane z zakładaniem zieleni w ramach budowy bloku BCF-100 na Elektrociepłowni Katowice, zostały wykonane sumiennie i zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Elektrim Megadex
zobacz referencje zobacz referencje

Prace związane z zakładaniem zieleni w ramach budowy Miejsc Obsługi Podróżnych Kępnica i Zastawie przy autostradzie A-4 Katowice-Kraków, zostały wykonane sumiennie i zgodnie z ustaleniami w umowie.

Mitex
zobacz referencje zobacz referencje

Wszystkie roboty związane z wycinką drzew i krzewów pod liniami NN na terenie KZSiL Wanda i Bujaków wykonywane były na wysokim poziomie jakości i zgodnie z zapisami w umowie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne - południe
zobacz referencje zobacz referencje

Prace związane  wycinką drzew oraz zakładaniem terenów zieleni przy budowie autostrady A-4 na odcinku Katowice-Chorzów zostały wykonane sumiennie i zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach.

PRInż - 07
zobacz referencje zobacz referencje

Prace związane z wycinką drzew i krzewów pod linią 220 kV Kopanina-Bujaków-Liskowiec zostały wykonane sumiennie i zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

ELBUD Katowice
zobacz referencje zobacz referencje

Wykonawca wykazał się dobrą organizacją pracy i dużym doświadczeniem z uwzględnieniem wysokich wymagań BHP z naszej strony (wykonywane prace odbywały się bez zatrzymywania ruchu na bocznicy kolejowej).

SPEDKOKS
zobacz referencje zobacz referencje

Dyspozycyjność i zaangażowanie załogi pomogła naszej firmie w minimalizacji kosztów związanych z zaistniałą awarią. Sposób i termin realizacji prac utwierdził nas w przekonaniu, że współpracujemy z odpowiedzialnym i w pełni profesjonalnym Partnerem.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne - południe
zobacz referencje zobacz referencje

Wszystkie prace zostały wykonane w sposób zadowalający, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. Potwierdzamy również bezkonfliktową i rzeczową współpracę podczas realizacji robót, wysokiej jakości wykonania zadania oraz rzetelnego wywiązania się ze zobowiązań kontraktowych.

EELEKTROBUDOWA SA
zobacz referencje zobacz referencje