Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „EKO-FLOR” powstało 7 marca 1988 roku.

Na początku swojej działalności zajmowaliśmy się głównie zakładaniem i pielęgnacją zieleni w ogrodach i parkach, na osiedlach mieszkaniowych oraz na obiektach i terenach użyteczności publicznej. W latach 90 firma rozszerzyła zakres swojej działalności o usługi związane z rekultywacją hałd i składowisk przemysłowych. Naszymi zleceniodawcami były między innymi przedsiębiorstwa z branży hutniczej / Huta „Łabędy” w Gliwicach, Huta „Jedność” w Siemianowicach Śląskich, Huta „Ferrum” w Katowicach / oraz z branży energetycznej / Elektrownia „Łagisza” w Będzinie, „Topeko’ Sp. z o.o. w Będzinie /.

Równocześnie z ww. zakresem robót zaczęliśmy też rozwijać działalność związaną z kompleksową wycinką drzew i krzewów pod liniami wysokiego napięcia, przy torach kolejowych oraz pod duże inwestycje przemysłowe i drogowe. Zakres tych ostatnich usług obejmuje również załatwienie spraw formalno- prawnych, a w szczególności załatwienie zgód właścicieli terenu oraz uzyskanie decyzji administracyjnych na usunięcie drzew od urzędów miast i gmin.

Specjalizujemy się również wycinką drzew metodą alpinistyczną szczególnie w miejscach trudno dostępnych uniemożliwiających zastosowania sprzętu i tradycyjnej metody ścinki.

Zdobyte doświadczenie na przestrzeni 28 lat prowadzenia działalności, szereg zadań zrealizowanych dla wielu firm i przedsiębiorstw, posiadane referencje spowodowało, że jesteśmy firmą znaną i cenioną na rynku.

Do wykonania zleceń i zamówień dysponujemy odpowiednim zapleczem sprzętu i maszyn, materiałem sadzeniowym i siewnym oraz własną kadrą wyspecjalizowanych pracowników.

Zapewniamy szybką realizację zamówień oraz konkurencyjne ceny.

Sprawdź nasza ofertę

O nas